Zonnepanelen beschermen tegen extreem weer: wat is het probleem?

Via Solar365

Door klimaatverandering wordt het weer steeds extremer, ook in Nederland. Wat voor effect heeft dit op het verzekeren van zonnepanelen? Volgens Harry Wolkenfelt, CEO van Solarif, verhardt het de markt. “Het is daarom verstandig om vroeg in het proces met de verzekeraar van het gebouw in gesprek te gaan over het voornemen om een zonnestroominstallatie op het verzekerde gebouw te plaatsen.”

Het verzekeren van zonnestroominstallaties komt steeds hoger op de agenda te staan, ook doordat het weer steeds extremer wordt. Wolkenfelt denkt dat dit voor- en nadelen met zich meebrengt. “Vroeger kreeg ik nog wel eens een belletje van een projecteigenaar dat hij een zonnestroominstallatie wilde verzekeren, terwijl het hele project al operationeel was. Dat is aan het veranderen, de bank en de verzekeraar worden steeds vroeger in het proces betrokken.”

Hierdoor worden de risico’s vooraf beter geanalyseerd, afgedekt en is de kans op conflict een stuk kleiner. “Tegelijk is de markt aanzienlijk verhard. Als gevolg van slechte schaderatio’s, onder andere door de toename van extreem weer zijn verschillende verzekeraars uit de zonnemarkt gestapt. De overgebleven verzekeraars bepalen nu in grote mate de voorwaarden om een zonnestroominstallatie aan te leggen.”

Voor de uitrol van zonne-energie is dat geen hele gunstige ontwikkeling, omdat het afsluiten van een verzekering hierdoor wordt bemoeilijkt en zonder een verzekering stapt de bank niet in. “Het is daarom raadzaam om met de verzekeraar een plan van aanpak voor je zonnestroominstallatie af te sluiten en met de bank kort te sluiten wat hun verzekeringseisen zijn. Liefst in de beginfase zodat je niet het risico loopt dat je project onverzekerd stil komt te liggen.”

Extreem weer
Solarif verzekert zonne-energieprojecten, maar doet ook inspectie en vindt investeerders bij projecten. Wolkenfelt ziet ook dat de toename van extreem weer invloed heeft op het werk van een verzekeraar. “We hebben afgelopen winter te maken gehad met een enorme sneeuwstorm. De sneeuwdruk op de zonnepanelen heeft toen voor 150.000 euro aan schade veroorzaakt. Ook hebben we in Noord-Brabant al eens een hagelbui gehad waar de hagelstenen ter grote van cricketballen uit de lucht vielen.”

Hoewel de toenemende frequentie en sterkte van hagelbuien en stormen aspecten zijn die de polisvoorwaarden beïnvloeden, is het volgens Wolkenfelt belangrijk om te beseffen dat verzekeringen voor zonnestroominstallaties niet generiek zijn.

“Locatie, type installatie, gebruikte materialen, ontwerp, risico-reducerende maatregelen, gewenste dekkingen zijn allemaal factoren die invloed hebben op de algemene voorwaarden van de verzekering, het eigen risico en de premie die je moet betalen.”

Locatie en type installatie
Een verzekering ziet er heel anders uit in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk, omdat het afsluiten van een verzekering ook wordt beïnvloedt door risicobeleving. “Wij vinden het bijvoorbeeld heel normaal om onder NAP te leven, maar dat wordt heel anders beleefd in het VK. Veel Engelse verzekeraars denken dat het grootste deel van Nederland zich in overstromingsgebied bevindt. Dat heeft dus extra uitleg nodig.”

Maar ook of je een zonnestroominstallatie op het dak, op het water of in een veld hebt staan, is van invloed, zoals voor de windbelasting op de installatie. “De aanvliegroute van de wind bepaalt immers voor een groot deel de kracht die wordt uitgeoefend op de installatie.

“In gebieden met cyclonen, tornado’s en orkanen kan het verstandig zijn te kiezen voor single axis trackers – zonnevolgers – waarbij de zonnepanelen bijvoorbeeld vlak worden gezet bij zulke natuurkrachten. Zo had een tornado in Thailand voor 30.000.000 euro schade veroorzaakt aan een vaststaande PV-installatie.”

Hoewel tornado’s in Nederland niet heel waarschijnlijk zijn, kunnen wervelwinden hier ook flinke schade veroorzaken. “Schades als gevolg van natuurkrachten kunnen zeer aanzienlijk zijn.”

Operational risk
Naast het verzekeren van materiële schade aan de installatie door extreem weer is het ook mogelijk om een verzekering af te sluiten tegen misgelopen omzet door materiële schade. “Bij een zogeheten Operational Allrisk Insurance is productieverlies als gevolg van een materiële schade meeverzekerd”, legt Wolkenfelt uit.

“Ook kun je je indekken tegen force majeure – hagelstormen, overstroming of tropische stormen. In Nederland dekken wij standaard natuurrampen, maar dat doen niet alle verzekeraars.”

Voor de verzekering van zonnepanelen zijn drie zaken met name belangrijk: “Extreem weer, diefstal en defecte panelen en omvormers. Uiteindelijk is het een kwestie van je goed inlezen en een weloverwogen keuze maken. Goedkoop is meestal duurkoop. Denk niet zomaar dat de verzekeraar het wel even voor je regelt, maar werk met elkaar samen.”

Beide partijen hebben hier ook duidelijke verantwoordelijkheden. “Kies voor kwalitatief goede panelen, omvormers, overige materialen en focus verder op de kwaliteit van het ontwerp en het  installatiewerk. Installateurs moeten daarvoor goed worden opgeleid en het is belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de Scope 12-inspectie.”

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer kennis: