Verzekeringen

Een verzekering is een overeenkomst tussen twee of meer partijen. Het gaat hierbij om de verzekeraar en de verzekerde. Zo kunnen er risico’s worden ingedekt die van tevoren niet verwacht worden.