Aerial - Professionele Drone Inspectie

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit en output van uw zonnestroominstallatie. Van schaduwrijke begroeiing tot vogelpoep, van defecte strings tot fabricagefouten – alles kan een effect hebben op zonnepanelen en hun energieproductie. Een Drone Inspectie geeft inzicht in de algehele kwaliteit van een installatie ‘zoals die ligt’. Hypergedetailleerde foto’s laten de actuele situatie van een zonnestroominstallatie zien, waarbij tot op celniveau kan worden bepaald wat eventuele defecten zijn en wat de achterliggende reden is. Vooral het thermo grafische aspect van een Drone Inspectie biedt vaak veel inzichten. In het uiteindelijke rapport worden de bevindingen uitgelegd en dit geeft, samen met het visuele aspect van de Drone Inspectie, een volwaardig beeld van de installatie.

Voordelen van professionele drone inspectie
Drone inspectie is een kostenefficiënte manier om de gehele zonnestroominstallatie te inspecteren. De drone meet de temperatuurwaarden van de zonnepanelen en brengt duizenden panelen in zeer korte tijd in beeld. Een drone inspectie kan binnen enkele uren worden voltooid en levert meer data dan een traditionele inspectie van een zonnestroominstallatie.

Door gebruik te maken van thermografie en uitgebreide gegevensverzameling is er goed zicht op technische problemen van de zonnepanelen. De inspectie spoort (technische) problemen op, zoals  defecte cellen, defecte panelen, hot spots, oververhitte junction boxes, diode problemen, string defecten, sub-string defecten en PID. Het inspecteren van zonnepanelen met handheld infrarood camera’s wordt hiermee overbodig. Een ander voordeel van drone inspectie is dat het zicht geeft op vervuiling van de panelen, schaduw op de panelen en vegetatiegroei rondom de panelen. Hierdoor kan reiniging en onderhoud beter gereguleerd worden.

Ontwikkelingsfase

  • Verbeterd inzicht in de ligging en kenmerken (volume) van het dak, terrein of perceel. De actuele situatie wordt met een indrukwekkende, heldere visualisatie in beeld gebracht.
  • Hulp bij het ontwerp en de bouwplanning van de zonnestroominstallatie op basis van een zeer nauwkeurig 3D-model dat door middel van dronebeelden tot stand is gekomen.

Constructiefase

  • Blijf op de hoogte van de voortgang van de constructie van de zonnestroominstallatie gedurende het project. Door regelmatig het project in kaart te brengen blijft u op de hoogte of de planning wordt gehaald.
  • Optimaliseer en versnel het bouwproces door gegenereerde data om te zetten in een 3D weergave. Door deze over het bouwwerkinformatiemodel (BIM) heen te leggen, kunt u vroegtijdig inspelen op afwijkingen.

Operationele fase

  • Zonnepanelen inspecteren op schade en mechanisch gebrek met visuele en thermische (infrarood) beelden.
  • Elk beeld wordt geanalyseerd met een geavanceerd machine learning algoritme. Elke afwijking wordt gedetecteerd, geclassificeerd en gelokaliseerd.
  • Onderhoud van de installatie wordt efficiënter.

Vliegtuig inspectie

Specifiek voor grote zonneparken of grootschalige zonnestroomprojecten hebben wij sinds kort ook de mogelijkheid om een inspectie uit te voeren per vliegtuig! Waar voorheen een zonnepark vanaf 30MW al één dag vliegen was, kunnen nu parken tot wel 200MW in één vlucht geanalyseerd worden. Wat kwaliteit betreft verandert er niet, enkel de prijs wordt lager. Ook voor meerdere locaties die bijvoorbeeld ver uit elkaar liggen is dit een zeer lucratieve optie.
 

Projecten

Onze drone-inspecties worden door heel Europa uitgevoerd. U ziet hier een overzicht van enkele drone-inspecties die we hebben uitgevoerd.

Zonnepark Oostrumsdijkje
Zonnepark Crayestein
Previous slide
Next slide