Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een rechtspersoon draagt u verantwoordelijkheid. U kunt persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als u, of een van uw medebestuurders, een besluit neemt wat niet goed uitpakt. Of als u juist nalaat om actie te ondernemen als dit wel gewenst is. In dat geval loopt uw privévermogen risico. Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u dit afdekken.


Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders staat de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers. De rechtspraak en publiciteit in de media laat zien dat bestuurders vaker persoonlijk aansprakelijk worden gehouden door aandeelhouders, een curator of andere belanghebbenden zoals leden van een coöperatie. Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen.

Voor wie?
Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders. Niet alleen van bedrijven maar ook bijvoorbeeld van een stichting of een vereniging van eigenaren.

Wat is verzekerd?
Onder de dekking vallen onder andere:
Wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
Niet naar behoren uitvoeren van uw taak als bestuurslid.
Onzorgvuldig handelen tegenover andere personen.
Nalatigheid.
Kosten van verweer.

Meer informatie/offerte
Wij adviseren u graag over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. U kunt verschillende dekkingen kiezen en het verzekerd bedrag moet bepaald worden. Wij adviseren u graag.