Operationele All Risk + Eigen Gebrek

De operationele all risk verzekering bestaat uit twee delen: materiële schade (van buiten komend onheil) en productieverlies. Aanvullend is de eigen gebrek dekking af te sluiten.

Wat is verzekerd?

Materiële schade (van buiten komend onheil)
Dekking voor schade als gevolg van een van buitenkomend onheil, zoals brand, vandalisme, diefstal (ook zonder braakschade), hagelschade, bliksem, overspanning, storm en natuurrampen* (waaronder overstroming, storm met windsnelheden boven de 119 km per uur en aardbeving). Ook gevolgkosten van de schade, zoals arbeid en transport zijn verzekerd.

Productieverlies
Bij schade als gevolg van een van buiten komend onheil is productieverlies verzekerd. De vergoeding start na de overeengekomen wachtdagen. De uitkeringsperiode is maximaal 26 of 52 weken (afhankelijk van de afgesloten termijn).

Eigen gebrek dekking
De eigen gebrek dekking is een aanvullende dekking op de Operationele all risk verzekering. Met de eigen gebrek dekking bent u verzekerd voor eigen gebrek van uw zonnepanelen (tot maximaal 20 jaar) en omvormers (maximaal 7,5 jaar). De eigen gebrek dekking biedt een uitbreiding van de garantie door compensatie van gevolgschade welke niet door de fabrikant wordt vergoed. Daarnaast biedt de dekking een back-up van de garantie (bij eigen gebrek) in geval van faillissement van de fabriek. In dat geval wordt naast de gevolgschade ook het defecte product vergoed. Wilt u meer informatie over de eigen gebrek dekking? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

* de premie is afhankelijk van de locatie

Kies voor zekerheid.

Kenmerken

Materiële schade (van buiten komend onheil)

 • All risk dekking voor schade als gevolg van een van buiten komend onheil, zoals brand, vandalisme, diefstal (ook zonder braakschade), hagelschade, bliksem, overspanning, storm en natuurrampen (waaronder overstroming, storm met windsnelheden boven de 119 km per uur en aardbeving).
 • Gevolgkosten van de schade, zoals arbeid en transport zijn meeverzekerd.
 • Vergoeding op basis van nieuwwaarde (op het moment van de schade), met als maximum de oorspronkelijke aanschafwaarde.
 • Laag eigen risico per gebeurtenis.
 • Extra aanvullende dekkingen voor bijzondere kosten en risico’s.
 • Specifieke optionele dekkingen mogelijk, zoals eigen gebrek en contingent business interruption.

Productieverlies

 • Dekking van productieverlies bij schade als gevolg van een van buitenkomend onheil en diefstal;
 • Vergoeding start na het aantal overeengekomen wachtdagen;
 • Een uitkeringsperiode van maximaal 26 of 52 opeenvolgende weken.

Optioneel: Eigen gebrek dekking

Om uw investering beter te beschermen en uw opbrengsten veilig te stellen heeft Solarif de unieke “Eigen Gebrek-dekking als aanvullende dekking op uw Operationele all risk verzekering:

 • Back-up van de garantie in geval van faillissement.
 • Uitbreiding van de garantie door compensatie van gevolgschade.
 • Dekt eigen gebrek van uw zonnepanelen (tot maximaal 20 jaar) en uw omvormers (tot maximaal 7,5 jaar).

Condities

 1. Maatwerkpremie, afhankelijk van de kenmerken van uw installatie(s);
 2. De jaarpremie wordt berekend over de verzekerde waarde;
 3. De premie is verschuldigd bij het aangaan van de verzekering;
 4. Premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting;
 5. Premiebetaling per jaar;
 6. Uitsluitingen zijn o.a. atoomkernreacties, oorlog, opzet en slijtage;
 7. Primaire dekking. Onafhankelijk of de schade kan worden verhaald op een andere verzekering.

Algemene eisen

 • De zonnepanelen moeten voldoen aan de IEC-normen 61215 en 61730;
 • De zonnepanelen moeten een productgarantie hebben van tenminste 10 jaar;
 • De omvormers moeten een productgarantie hebben van tenminste 5 jaar;
 • De installatie van de zonnestroominstallatie moet worden uitgevoerd door een installateur conform goed vakmanschap.

Acceptatie eisen