Transportverzekering

Waarom?
Goederenvervoer is niet zonder risico’s. Uw vracht kan beschadigd raken of verloren gaan door een ongeval, diefstal, oorlog, opstand of burgeroorlog of enige vijandige daad, inbeslagname, gevangenneming, stakingen, rellen etc. Een beschadiging of verlies kan uw bedrijf veel geld kosten. Onze transportverzekering beschermt uw bedrijf tegen schade of verlies van goederen tijdens het transport totdat de goederen hun eindbestemming bereiken.

Voor wie is het?
Voor de eigenaar van de vracht, als u de risicodrager bent. Of u risicodrager bent, hangt af van de incoterms, de voorwaarden die u met de verkoper/koper heeft afgesproken. Dit soort verzekeringen verkleint de risico’s die gepaard gaan met het exporteren of importeren van producten. Bij de gewone transitverzekering loopt het risico verder.

Wat is gedekt?
Deze verzekering kent twee soorten dekkingen:

  1. Landvrachtverzekering:
    Deze verzekering biedt dekking voor al het vervoer over land, inclusief vrachtwagens en andere (kleine) bedrijfsvoertuigen. De dekkingsaspecten zijn diefstal, aanrijdingsschade en andere gerelateerde risico’s. Deze verzekering is van binnenlandse aard en werkt normaal gesproken binnen de grenzen van het land.
  2. Zeevrachtverzekering:
    Deze verzekering dekt het vervoer van goederen over zee of door de lucht. Hier zijn transportmiddelen en goederen gedekt tegen schade als gevolg van het laden/lossen van lading, weersomstandigheden, piraterij en andere relevante zaken. Meestal dekt deze verzekering internationaal transport.

Meer informatie / Offerte

Transportverzekeringen worden op maat gemaakt. Sluit uw Transportverzekering af met een geoptimaliseerde dekking die precies aan uw behoeften voldoet. Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers. Wij zijn er om u te helpen. Bel ons op +31 (026) 711 5050 of stuur een e-mail naar support@solarif.com.