Scope 12 inspectie
Wij inspecteren geheel onafhankelijk uw PV-installatie

Waarborg een veilige installatie met een SCIOS Scope 12 keuring. Wij inspecteren uw volledige zonnestroominstallatie vanaf de zonnepanelen tot de aansluiting van de netbeheerder.

Scope 12 Inspectie zonnepanelen
Scope 12 inspectie zonnestroominstallatie

Wat is Scope 12?

Scope 12 is een elektrotechnische inspectie enkel gericht op de veiligheid van uw pv-installatie. Veel pv-installaties in Nederland worden onjuist geïnstalleerd. Hierdoor kan een installatie onveilig zijn en ontstaat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld brand. Daarom is Scope 12 in het leven geroepen. Scope 12 is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en diverse inspectiebedrijven.

De inhoud van een keuring

Bij Scope 12 kennen wij twee soorten inspecties, een eerste bijzondere inspectie (EBI) en de periodieke inspectie (PI). In beide gevallen wordt de pv-installatie bekeken vanaf de zonnepanelen tot de aansluiting van de netbeheerder. De EBI wordt uitgevoerd als opleverinspectie of als een bestaande installatie een ‘’grote’’ verandering heeft doorstaan of als uw verzekeraar een Scope 12 inspectie eist als voorwaarde voor verlenging van uw polis. De zogenoemde PI is een vervolginspectie op de EBI, die volgens de norm minimaal elke 5 jaar uitgevoerd moet worden. Een verzekeraar of andere belanghebbende partijen, kunnen invloed hebben op deze inspectiefrequentie.

 

Tijdens de inspectie

De Scope 12 inspectie wordt in de meeste gevallen uitgevoerd om de brandveiligheid van een installatie te waarborgen en ervoor te zorgen dat het risico op brand zo klein mogelijk is. Bij de Scope 12 wordt er gekeken naar de normen en regels die beschreven staan in technisch document 18 (TD18). Aan de hand van TD18 worden er tijdens de inspectie uitgevoerd:

  • Visuele controle van de pv-installatie
  • Metingen en beproevingen

Na de inspectie stellen wij aan de hand van de eventueel bevonden constateringen een rapport op. Dit rapport wordt overhandigd aan de opdrachtgever en afgemeld in het SCIOS portaal. De opdrachtgever kan dit rapport delen met bijvoorbeeld de installateur in het geval van een rapport met constateringen. Indien uw installatie constateringen heeft moeten deze worden opgelost binnen het afgestemde hersteltermijn. Na herstel kunnen wij uw installatie nogmaals afmelden in het SCIOS portaal naar een installatie ‘’zonder constateringen’’ en u hiervan de verklaring overhandigen.

 

Solarif Risk Management

Heeft u belang bij een Scope 12 keuring? Dan kunnen wij van Solarif Risk Management deze inspectie volledig voor u uitvoeren. Wij zijn een door SCIOS erkend inspectiebedrijf en werkt enkel met SCIOS Scope 12 gecertificeerde inspecteurs. Wij staan voor kwaliteit en zorgen ervoor dat uw installatie veilig in bedrijf is. Zodra wij uw aanvraag binnen hebben nemen wij allereerst contact met u op om het belang van de Scope 12 inspectie te bespreken. Daarna stellen wij aan hand van de verkregen informatie een op maat gemaakte offerte voor u op gevolgd door een inspectieplan.

Benodigde documentatie

Bij het voorbereiden op de Scope 12 inspectie hebben wij een aantal documenten nodig voor het juist uitvoeren van de inspectie. Wilt u weten welke documenten dit precies zijn? Klik hier. 

Onze inspecteur voert vervolgens de Scope 12 inspectie uit op de vooraf besproken datum en tijdstip. Hieruit volgt het inspectierapport en wordt er een afmelding gedaan op het SCIOS portaal. Wij helpen u vervolgens graag om aan hand van de inspectie eventuele vragen te beantwoorden of vervolgprojecten te bespreken, met als doel een veilige zonnestroominstallatie te blijven waarborgen.

Waarom een Scope-12 inspectie?

Veiligheid

Zonnestroominstallaties groeien in aantallen. Helaas worden ze niet altijd juist geïnstalleerd. Een onjuist geïnstalleerde pv-installatie kan zorgen voor een verhoogd risico op brand. Een Scope 12 keuring zorgt ervoor dat de zonnestroominstallatie op een veilige manier werkt.

Verzekeren

Een Scope 12 inspectie is in veel gevallen door de verzekeraar verplicht. Voor veel commerciële installaties is een Scope 12 inspectie een eis als voorwaarde voor de dekking. Met deze inspectie voldoet de PV-installatie aan de normen en eisen van de verzekeraar.

Werking

De SCIOS Scope 12 inspectie waarborgt een goed werkende zonnestroominstallatie. Hiermee stelt u eventuele problemen en gebreken vroegtijdig vast. Zo heeft u tijd om maatregelen te nemen om de veiligheid en opbrengst van de pv-installatie te maximaliseren.

FAQ

Wij van Solarif Risk Management krijgen regelmatig vragen over Scope 12. Bekijk hier onze vijf meest gestelde vragen.

Scope 12 is een elektrotechnische inspectie enkel gericht op de veiligheid van uw pv-installatie. Veel pv-installaties in Nederland worden onjuist geïnstalleerd. Hierdoor kan een installatie onveilig zijn en ontstaat er een verhoogd risico op bijvoorbeeld brand. Om deze reden is Scope 12 in het leven geroepen. Scope 12 is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en diverse inspectiebedrijven.

Voorafgaand aan een inspectie, vragen we eerst om de benodigde documentatie. Legplan, kabelplan, ballastplan , installatiegegevens en ook een draagkrachtconstructieberekening zijn allemaal nodig om te bepalen of de PV installatie goed is aangesloten. Voorafgaand aan de inspectie wordt een inspectieplan opgesteld, waarmee de klant van tevoren door het inspectieproces wordt meegenomen. Er zijn twee vormen van inspectie: de Eerste bijzondere inspectie (EBI) en de periodieke inspectie (PI). De EBI is de eerste inspectie, en richt zich voornamelijk op een juiste aanleg van de zonnestroominstallatie. Bij een periodieke inspectie wordt er na een bepaalde tijd getoetst of de installatie nog steeds veilig is.

Ja. SCIOS bewaakt de kwaliteit van technische installaties. Een SCIOS gecertificeerd bedrijf bewaakt en onderhoudt de veiligheid en kwaliteit van technische installaties volgens de certificatieregels, eisen en normen die door SCIOS zijn getoetst en vastgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat de Scope 12 inspectie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf. 

Op dit moment is een Scope 12 inspectie niet wettelijk verplicht. Wel zijn er veel verzekeraars die dit al eisen om de zonnestroominstallatie op uw bedrijfspand te laten verzekeren. Een onveilige installatie is immers niet te verzekeren. Ook zonnestroominstallaties hebben APK nodig!

Solarif Risk Management is een SCIOS gecertificeerd bedrijf die voor u de volledige Scope 12 inspectie kan verzorgen. Wij voeren geheel onafhankelijk Scope 12 inspecties uit.

Scope 12 inspectie Scope 12 keuring SCIOS Scope 12 Scope 12 zonnepanelen Wat is Scope 12