Bedrijfsaansprakelijkheid

Waarom?
Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u schade afdekken die door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of uzelf is veroorzaakt. Dit kan gaan om kleine schades, maar ook om grote (letsel)schades. De verzekeraar betaalt niet alleen de schade als je aansprakelijk bent, maar u wordt ook bijgestaan als u aansprakelijk gesteld wordt.

Voor wie?
Vaak zijn er bij het realiseren van een PV-project meerdere partijen betrokken. Als eigenaar van de zonnestroominstallatie bent u aansprakelijk indien er door uzelf, uw medewerker of uw installatie schade wordt veroorzaakt aan derden. Er zijn diverse schades te bedenken waarvoor je als ondernemer aansprakelijk kunt worden gesteld.

Voorbeelden:
Iemand struikelt over een losgeraakt zonnepaneel en breekt een been (dit kan ook uw werknemer zijn).
U of uw werknemer gooit per ongeluk een kop koffie om. Het komt terecht op een duur instrument van een derde.

Wat is verzekerd?
Schade aan personen, zaken en onroerend goed. De verzekering bestaat uit meerdere rubrieken. Rubriek I Bedrijfsaansprakelijkheid
Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid
Rubriek III Milieuaansprakelijkheid (plotselinge milieuaantasting)

Meer informatie/offerte
Wij adviseren u graag over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.