Floating Solar Risk Assessment

De nieuwste uitdaging op het gebied van zonnestroom: drijvende zonneparken. Omdat de combinatie van water en elektriciteit een scala aan nieuwe risico’s met zich mee brengt, is het ook hier van belang om de kwaliteit en risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen. Naast onze paper over de risico’s van drijvende zonneparken, ontwikkelen wij op dit moment ook een inspectieprotocol speciaal geënt op een Scope 12 insteek bij de inspectie van drijvende zonneparken.

Floating Solar Solarif

Brandpreventie & Risicobeoordeling PV

Door de grote mate van innovatie binnen de zonnestroomindustrie merken we steeds vaker dat ouderwets niet strookt met nieuwerwets. Het komt nogal eens voor dat bijvoorbeeld isolatiemateriaal in een dak een vergroot brandrisico oplevert wanneer er zonnepanelen op datzelfde dak geplaatst zouden worden. Om dergelijke risico’s in kaart te brengen en nog belangrijker, hier oplossingen voor te geven, is onze dienst Brandveiligheid & Risicobeoordeling PV bedoelt. Ons team van specialisten beoordelen de diverse risicoaspecten van een case en leveren uiteindelijk een Plan van Aanpak waarmee we verzekeraars of gebouweigenaren kunnen overtuigen dat de risico’s van het plaatsen van een zonnestroominstallatie ondervangen worden.