Surety Bonds

Wat is een surety bond / garantiestelling?
Een garantiestelling is een verklaring van een verzekeraar (het borgbedrijf) aan een partij (de schuldeiser) dat een ander partij (de principaal) aan zijn verplichtingen zal voldoen. Raakt de principaal in verzuim dan staat de verzekeraar garant voor het nakomen van de verplichtingen, bijvoorbeeld aan het voldoen van de voorwaarden van een contract. De garantiestelling is dus een extra zekerheid voor de schuldeiser.

De garantiestelling beschermt de schuldeiser tegen verliezen resulterend uit het verzuim van de principaal om aan zijn verplichting(en) te voldoen. Met andere woorden: de garantiestelling biedt een garantie dat het gebonden bedrijf of persoon zijn verplichtingen in goed vertrouwen nakomt. Als dat niet gebeurt, kan dat ertoe leiden dat het borgbedrijf dat de garantiestelling heeft verstrekt, de plaats van de gebonden partij inneemt. In dat geval is het borgbedrijf verplicht om een andere partij te vinden om het contract af te ronden óf om de schuldeiser te compenseren voor het financiële verlies.

Soorten surety bonds / garantiestellingen

Bid bond (aanbestedingsgarantie)
De bid bond zorgt ervoor dat de bieder van een contract het contract ook daadwerkelijk aangaat en dat de vereiste betaling en uitvoeringsgaranties worden verstrekt als het contract wordt afgesloten.

Payment bond (aanbetalings- en vooruitbetalingsgarantie)
De payment bond zorgt ervoor dat leveranciers en onderaannemers worden betaald voor werkzaamheden die worden uitgevoerd, zoals vermeld in het contract.

Performance bond (uitvoeringsgarantie)
De Performance bond garandeert dat het contract wordt voltooid in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van het contract.

Ancillary bonds (aanvullende garanties)
Deze garanties garanderen dat vereisten die een integraal onderdeel van het contract uitmaken, maar niet direct prestatie gerelateerd zijn, worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn decommissioning bonds (ontmantelingsgaranties) en interconnection bonds (aansluitingsgaranties).

Meer informatie/offerte
Allereerst zullen wij uw behoefte in kaart te brengen. Vervolgens zoeken wij de best mogelijke oplossing voor uw garantiebehoeften. Onze ervaring en ons uitgebreide netwerk van borgbedrijven zorgen voor een unieke adviserende rol om voor u de best mogelijke oplossing te vinden.
Er is geen antwoord voor alles, maar als het bestaat, zullen we het vinden.

Lees verder: Uitgebreide informatie over de verschillende soorten surety bonds / garantiestellingen