Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zakelijke zonnepanelen biedt dekking voor door de verzekerde veroorzaakte zuivere vermogensschade. Bij adviserend werk kunnen immers beroepsfouten worden gemaakt.

Het gevolg van een beroepsfout kan leiden tot de volgende drie typen schades:

 1. Vermogensschade (financieel verlies)
 2. Zaakschade (schade aan bezittingen van derden)
 3. Letselschade (lichamelijke of geestelijke schades)

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Als ondernemer in de zonnepanelenbranche kunt u om verschillende redenen aansprakelijk worden gesteld. Hieronder staan een aantal voorbeelden opgesomd:

 • Een technisch adviesbureau maakt een berekeningsfout waardoor het dak waarop de zonnestroominstallatie ligt instort;
 • Wanneer u als ondernemer vergeet iets te regelen voor uw klant;
 • U schakelt een adviesbureau in dat een rapport oplevert. U interpreteert dat rapport op een onjuiste manier, waardoor u het verkeerde advies geeft aan uw klant.

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld ontvangt u van de tegenpartij hiervoor een schadeclaim. In de meeste gevallen zal deze schadeclaim nog meevallen, maar u moet ook rekening houden met  juridische kosten voor het verweer. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u uw vermogen.

Aanvulling op bedrijfsaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Let op: financiële schade (vermogensschade) is niet gedekt op een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijf, uw medewerkers, bestuurders, commissarissen en maten. Ook als u een bedrijf inhuurt, valt deze onder de dekking.

Verschillende typen beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

De hierboven uitgelegde vorm van beroepsaansprakelijkheidsverzekering staat ook bekend als de Profesional Indemnity Insurance (PII). Daarnaast beiden wij afhankelijk van het type bedrijf de volgende vormen van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aan:

 1. Financial Professional Insurance (FPI)

Dit is een uitgebreid gecombineerd product dat bedoeld is voor financiële instellingen/investeerders in de solar. Naast beroepsaansprakelijkheid biedt dit product ook dekking in geval van een faillissement en de gevolgschade die daaruit voortvloeit.  

 1. Investment Managers Insurance (IMI)

Dit gecombineerde product biedt dekking voor investeerders en partijen die zich bezighouden met asset management. Deze polis keert onder andere uit op het moment dat er partijen hun zorgplicht hebben nagelaten.

 Kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De kosten voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangen af van de volgende factoren:

 • Jaaromzet;
 • Aantal medewerkers;
 • Branche waarin u werkzaam bent.

Meer informatie/offerte

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk. Neem contact met ons op voor een passend advies.