Eigen Gebrek-dekking

Gevolgen van eigen gebrek

Eigen gebrek kan leiden tot ernstige schade. Bij eigen gebrek van zonnepanelen kunt u denken aan kortsluiting in de junction box, delaminatie (loslaten van de verschillende lagen) en slecht soldeerwerk. Eigen gebrek valt onder uw fabrieksgarantie, mits uw fabrikant nog bestaat.

Bij een gedekte garantieclaim ontvangt u van uw fabrikant een nieuwe paneel of omvormer, echter u ontvangt geen vergoeding voor de gevolgschade zoals de kosten van arbeid, transport en productieverlies.

 

Kenmerken van de Eigen Gebrek-dekking

Om uw investering beter te beschermen en de opbrengst van uw installatie veilig te stellen heeft Solarif de unieke “Eigen Gebrek-dekking”. De eigen gebrek-dekking is een aanvullende dekking op de operationele all risk verzekering. De dekking is onder bepaalde voorwaarden af te sluiten.Wat zijn de kenmerken van deze dekking?

 • ondersteunt de fabrieksgarantie
  In het geval van een garantieclaim zal de fabrikant uw paneel of omvormer vergoeden. De gevolgschade zoals de kosten van arbeid, transport en het productieverlies vallen niet onder garantie. Deze kosten kunt u ondervangen door de “Eigen Gebrek-dekking”.
 • zal niet beëindigd worden in geval van faillissement van de fabrikant
  In geval van faillissement van de fabrikant wordt naast de eerder genoemde gevolgschade ook uw paneel of omvormer vergoed.
 • dekt eigen gebrek van uw zonnepanelen (tot maximaal 20 jaar) en uw omvormers (tot maximaal 7,5 jaar).
 • is een optionele uitbreiding op de operational all-risk verzekering.
 • is alleen mogelijk, indien Solarif-gecertificeerde panelen zijn gebruikt.

Voordelen van de Eigen Gebrek-dekking

 • op kwaliteit gecontroleerde panelen
 • laag eigen risico
 • dekking blijft van kracht ook indien de fabrikant failliet is gegaan
 • beschermt de waarde van het project indien fabrikant failliet is
 • ondersteunt de fabrieksgarantie door kosten te vergoeden die niet door de fabrikant worden betaald
 • eigen gebrek in combinatie met de operationele all risk dekking geeft de beste opbrengstgarantie die in de markt mogelijk is
 • onderschreven door een A-rated verzekeraar
 • vermindert het risico voor de bank waardoor financiering eenvoudiger wordt

De eigen gebrek-dekking kan worden afgesloten indien er gebruik wordt gemaakt van Solarif gecertificeerde panelen. Ons team van Solarif Risk Management is dagelijks bezig met het certificeren van fabrieken en batches. Meer weten?