Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen worden gemaakt van rottende planten en dieren. Deze brandstoffen bevinden zich in de aardkorst en bevatten koolstof en waterstof, die kunnen worden verbrand voor energie. Steenkool, olie en aardgas zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen. Steenkool is een materiaal dat gewoonlijk wordt aangetroffen in afzettingen waar gesteente en dood plantaardig en dierlijk materiaal in lagen worden opgestapeld. Meer dan 50 procent van het gewicht van een stuk steenkool moet afkomstig zijn van gefossiliseerde planten. Olie wordt oorspronkelijk gevonden als een vast materiaal tussen lagen gesteente, zoals schalie (een soort gesteente). Dit materiaal wordt verhit om de dikke olie te produceren die kan worden gebruikt om benzine te maken. Aardgas wordt meestal gevonden in zakken boven olievoorraden. Het kan ook worden gevonden in sedimentaire gesteentelagen die geen olie bevatten. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan.

Bron: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/fossil-fuels/