Zonnestroominstallatie

Een zonnestroominstallatie, oftewel PV installatie bestaat uit verschillende componenten. Zo bestaat een zonnepark onder andere uit een (groot) aantal zonnepanelen inclusief een omvormer. Zo kan de zonnestroominstallatie zonlicht omzetten in elektriciteit via de zonnepanelen. Zonnepanelen, oftewel fotovoltaïsche panelen, zijn een vorm van duurzame energie. Zonnepanelen kunnen zonne-energie omzetten in elektriciteit. Zonnepanelen zijn niet hetzelfde als zonnecollectoren.