CO2 uitstoot

CO2 is een ander woord voor koolstofdioxide. Een broeikasgas dat vrijkomt in de atmosfeer door de verbranding van fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 zorgt mede voor de opwarming van de aarde en het broeikaseffect.