Duurzame energie

Duurzame energie is energie die afkomstig is van een natuurlijke bron zoals de zon, wind en aardwarmte. Ze worden natuurlijk aangevuld, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.