Proces Certificering Fabriek

De risicobeoordeling van de fabriek bestaat uit een technische risicobeoordeling van het productieproces en een financiële risicobeoordeling van de fabrikant. Solarif Risk Management voert zowel een technische als een financiële risicobeoordeling uit om de verzekerbaarheid van de geproduceerde panelen in de beoordeelde fabriek te kunnen vaststellen.

Een groot voordeel van het keurmerk ‘Solarif Certified’ is het vaste lage premietarief van de unieke ‘eigen gebrek dekking’ als aanvulling op de operationele verzekering van uw zonnestroominstallatie.

Financiële Risicobeoordeling

De financiële risicobeoordeling van Solarif Risk Management heeft tot doel het standaardrisico van de fabrikant te bepalen. Solarif controleert onder andere:

 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar
 • Begrotingen en prognoses voor de komende jaren
 • Laatste drie interne auditrapporten
 • Bedrijfs- en productinformatie om het potentiële omzetvolume te begrijpen
 • Doelgroep en potentiële klanten
 • Garantieclaims
 • Cliëntenregister van klanten, inclusief gerelateerde probleemoplossende activiteiten

Technische Risicobeoordeling

De technische risicobeoordeling bestaat uit een systeem van kwaliteitscontroles dat de doeltreffendheid van het kwaliteitsbeheersysteem en de uiteindelijke kwaliteitsresultaten van de beoordeelde materialen verifieert. De aandachtspunten tijdens de technische risicobeoordeling bestaan uit:

 • Bedrijfsprofiel
 • Productinformatie en fabriekscertificeringen
 • Productieproces
 • Machinekalibratie en onderhoud
 • Eigen laboratoriumtesten
 • Kwaliteitsmanagement organigram
 • Customer Engineering Services
 • Testen en knipperen van willekeurig geselecteerde zonnemodules

Wanneer aan alle vereisten is voldaan, wordt het type panelen dat in de betreffende fabriek is beoordeeld en geproduceerd, gecertificeerd door Solarif. Solarif geeft een officieel 1-jarig certificaat af voor de goedgekeurde paneeltypen.