Optimalisatie voor een hoger rendement met DeepSolar™ software

Uw zonnestroominstallatie presteert mogelijk aanzienlijk lager dan technisch haalbaar is als gevolg van storingen in specifieke onderdelen, vervuiling of een hogere degradatie dan verwacht. Het gevolg is een minder aantrekkelijk ROI (Return on Investment).

Problemen van traditionele monitoring

De hoofdoorzaak (root cause) van een verlaagde energieopbrengst wordt door traditionele monitoring niet inzichtelijk. Het filteren en analyseren van relevante data uit een groot datavolume (Big Data) is vrijwel onmogelijk met gangbare tools zoals Excel. Wat zijn de problemen?

 • Ruis en niet relevante informatie zoals elektrische ruis, wolken voor de zon, temperatuurwisselingen etc.
 • Het datavolume is veel te groot. Daardoor is het voor traditionele monitoring te onoverzichtelijk, tijdrovend en manueel niet uitvoerbaar. Door het tijdrovende aspect komt u er te laat achter wat de oorzaak is van een lagere productie waardoor de performance niet op het hoogste niveau blijft.
 • De complexiteit van de data is te groot. Het selecteren van de relevante data en het vinden van correlaties tussen de data is voor mensen niet te bevatten.
 • Seizoensinvloeden zijn mede bepalend maar worden niet inzichtelijk omdat hier jaren van data in één keer voor geanalyseerd moeten worden.
 • Onduidelijk of de problemen die opgelost worden ook daadwerkelijk de ROI verhogen.

Wat heeft u nodig voor optimalisatie?
Continue monitoring en het inzichtelijk krijgen wat de oorzaken zijn van een lagere productie helpt de assetmanager om de hoofdoorzaken van een lagere productie te vinden. De oorzaken die onmiddellijke aandacht nodig hebben, kunnen direct door de O&M provider opgepakt worden.

DeepSolar™
Raycatch heeft DeepSolar™ ontwikkeld, een software-tool die Big Data analyseert met behulp van “machine learning algoritmen”. Op basis van data uit uw installatie worden rendement gerelateerde statistieken van uw installatie gepresenteerd. Denk hierbij aan energieverlies door verkeerde bedrading, corrosie, vervuiling, slechte soldering, disconnecties en niet-werkende strings. De software voorspelt niet alleen problemen, maar schrijft ook een oplossing voor. Het wordt meteen duidelijk wat er aan de hand is, en waar. Hierdoor kan O&M meteen met de juiste gereedschappen en componenten naar de juiste locatie om het probleem op te lossen.

Hoe werkt DeepSolar™
DeepSolar™ is Prescriptive Maintenance met behulp van AI-algoritmen. Van deze algoritmen is bewezen dat ze:

 • Kunnen omgaan met alle typen ruis;
 • De verschillende factoren die de performance van de installatie beïnvloeden met elkaar verbindt;
 • Artificial Intelligence connecten met de elektrische componenten van de installatie, zonder menselijke tussenkomst.

Wat zijn uw voordelen?

 • Dagelijkse rapportages met een overzicht van alle problemen en afwijkingen.
 • U zult de oorzaak van storingen begrijpen door geavanceerde foutpatroonherkenning.
 • U kunt precies identificeren wat het probleem is (root cause) en waar het zit.
 • De juiste focus, oftewel alleen aandacht voor de problemen die ROI-limiterend zijn (u lost alleen problemen op die het waard zijn om op te lossen).

DeepSolar™ adviseert een stapsgewijze oplossingsmethode waarbij de ROI altijd leidend is. De software helpt u om uw installatie naar het maximale opbrengstniveau te brengen door duidelijk te maken waar in de installatie nog potentiële capaciteit aanwezig is. De kosten die dit met zich meebrengt worden ook in kaart gebracht, zodat u kunt beoordelen of de ROI ermee verbeterd wordt. DeepSolar™ geeft daarnaast inzicht in de onderhoudskosten, zowel nu als in de toekomst.

Wilt u het hoogste rendement behalen op uw installatie?
Neem dan contact op met ons Risk Management team. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.