Waarom Solarif gecertificeerde panelen gebruiken?

De internationale zonne-energiesector is het afgelopen decennium enorm gegroeid. Deze groei laat zien dat er een breed draagvlak bestaat voor zonnepanelen als schone en duurzame energiebron.

Deze snelle groei heeft geleid tot een grote concurrentie tussen fabrikanten, met dalende prijzen tot gevolg. Dit heeft invloed op de kwaliteit van zonnepanelen.

Voor investeerders in zonnestroominstallaties is het een enorme uitdaging om kwaliteit beheersbaar te maken. Het proces hiervan is kostbaar en vraagt om specifieke kennis en aanwezigheid gedurende het gehele productieproces.

Solarif gecertificeerde panelen bieden zekerheid en duidelijkheid voor alle betrokken partijen

Om de kwaliteitsrisico’s van zonnestroominstallaties te kunnen identificeren, minimaliseren of zelfs elimineren heeft Solarif Risk Management een unieke oplossing ontwikkeld in de vorm van het certificeringsprogramma ‘Solarif Certified’. Deze zelf ontwikkelde oplossing verlaagt het risico van operationele discontinuïteit aanzienlijk, door middel van kwaliteitsinspecties op fabrieks- en/ of batchniveau. Het kwaliteitslabel, ‘Solarif Certified’, geldt als voorwaarde voor de eigen gebrek dekking tegen een vast laag premietarief.

De eigen gebrek dekking verzekert schade veroorzaakt door een gebrek in het paneel zelf. Voorbeelden van eigen gebrek zijn delaminatie van de panelen, slechte soldering en kortsluiting in de aansluitdoos. De eigen gebrek dekking is een optionele dekking als aanvulling op de operationele all risk verzekering.

Met de aanvullende eigen gebrek dekking zijn zonnestroominstallaties veel beter beschermd dan met enkel een operationele all risk dekking. Uw opbrengsten worden veiliggesteld en de cashflow is veel stabieler en beter voorspelbaar. Dit wordt door veel investeerders en kredietverstrekkers gewaardeerd. De eigen gebrek dekking wordt, net als de operationele allriskdekking, jaarlijks verlengd en kan de panelen tot maximaal 20 jaar dekking bieden. De dekking blijft zelfs bestaan wanneer de fabriek failliet is gegaan.

Wat zijn de voordelen van ‘Solarif Certified’ panelen ten opzichte van niet gecertificeerde panelen?

 • Omdat uw product geproduceerd is volgens de hoge kwaliteitsnormen van Solarif bent u verzekerd van een constant rendement.
 • Er zullen nauwelijks tot geen kwalitatief slechte of defecte panelen worden geïnstalleerd, waardoor de continuïteit van de zonnestroominstallatie gewaarborgd is.
 • U kunt de eigen gebrek dekking afsluiten tegen een vast laag premietarief.

Wij zullen de voordelen van de Eigen Gebrek Dekking uitleggen aan de hand van drie voorbeelden.

 1. Eigen gebrek dekking afsluiten zónder certificering.
 2. Eigen gebrek dekking afsluiten mét certificering d.m.v. een batch inspectie.
 3. Eigen gebrek dekking afsluiten mét certificering d.m.v. een fabrieksinspectie.

Drie voorbeelden

Optie 1

Eigen Gebrek Dekking zonder kwaliteitscontroles (níét Solarif gecertificeerd)

In deze optie worden geen voorafgaande kwaliteits- en/ of financiële controles uitgevoerd. De polis kan jaarlijks, tot maximaal 10 jaar verlengd worden. De eigen gebrek dekking heeft een limiet van
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis voor materiële schade en inkomstenverlies bij elkaar. Het jaarlijkse premietarief varieert tussen 0,25% en 0,285% per jaar.

Voorbeeld
We gaan uit van een installatie van 10 MW, gevestigd in Europa. De verzekerde som is
€ 7.500.000,00 voor materiële schade en opbrengstverlies door schade (dekking Operational All Risk). Het gecombineerde premietarief voor de dekking Operationeel All Risk en de Eigen Gebrek Dekking bedraagt 0,285% per jaar.

De premie voor een installatie van 10 MW bedraagt jaarlijks € 21.375,00 (€ 7,5 miljoen x 0,285%) exclusief assurantiebelasting (land specifiek) en administratiekosten (€ 25,00).

Opmerking
In het slechtste geval, een totaal verlies als gevolg van een eigen gebrek, wordt maximaal
€ 2.500.000,00 gecompenseerd voor materiële schade en inkomstenverlies.

Voordelen

 • U bespaart de kosten van de kwaliteitsinspectie op batchniveau.
 • Daling van het risico van onverwachte kosten en productieverlies door defecte panelen, zelfs in geval van faillissement van de fabrikant.

Nadelen

 • Cliënt weet niet van welke kwaliteit de gekochte panelen zijn.
 • De premie is veel hoger omdat de kwaliteit van panelen niet is gecontroleerd (=meer risico).
 • De eigen gebrek dekking heeft een sub-limiet van € 2.500.000,00 per schadegebeurtenis voor materiële schade en inkomstenverlies bij elkaar.

Optie 2

Eigen gebrek dekking met Solarif-gecertificeerde panelen (batchinspectie)

Optie twee is een kwaliteitsinspectie van de panelen, tijdens of na de productie, in de fabriek (Dupro of Pre Shipment). De optionele eigen gebrek dekking kan naast de Operational All Risk worden afgesloten tegen een vast premietarief van 0,04% per jaar. De eigen gebrek dekking heeft een limiet van € 20.000.000,00 per gebeurtenis voor materiële schade en inkomstenderving gecombineerd. De polis kan jaarlijks, tot maximaal 20 jaar worden verlengd.

De kwaliteitsinspectie op batchniveau omvat onder andere:

• Conformiteitscontrole tussen BOM (Bill of Materials) en CDF (Constructional Data Form)
• Visuele inspectie
• I-V meting
• 100% Elektroluminescentie beeldvorming (EL)

De kwaliteitscontrole garandeert de kwaliteit van de gekochte panelen. Panelen die niet aan de kwaliteitseisen voldoen worden meteen vervangen.

Voorbeeld
We gaan opnieuw uit van een installatie van 10 MW, gevestigd in Europa. De verzekerde som is
€ 7.500.000,00 voor materiële schade en opbrengstverlies door schade (dekking Operational All Risk). De eigenaar van de installatie betaalt € 25.000,00 voor de kwaliteitsinspectie.

Het premietarief voor de Operational All Risk-dekking (OAR) is 0,12% per jaar. Omdat de panelen Solarif Certified zijn, biedt Solarif Insurance de eigen gebrek dekking tegen een vast premietarief van 0,04% per jaar.

Het gecombineerde premietarief voor de OAR + Eigen Gebrek dekking voor dit park bedraagt 0,16% per jaar en kost EUR 12.000,00 per jaar (€ 7,5 miljoen x 0,16%) exclusief assurantiebelasting (land specifiek) en administratiekosten (€ 25).

Opmerking
De panelen die tijdens de kwaliteitscontrole zijn beoordeeld, zijn Solarif-gecertificeerd.

Het verschil in premie voor OAR + Eigen Gebrek dekking tussen Solarif-gecertificeerde en niet-Solarif-gecertificeerde panelen is € 9.375,00. De inspectiekosten worden dus in minder dan 3 jaar terugverdiend. Na deze termijn heeft u voor ten minste 17 jaar een veel lagere jaarlijkse premie en bespaart u € 162.500,00.

Voordelen

 • Kwaliteitsborging met betrekking tot de gekochte panelen
 • Een laag vast premietarief van 0.04% voor de eigen gebrek dekking
 • De eigen gebrek dekking kent een limiet van € 20.000.000,00 per gebeurtenis
 • Het risico van onverwachte kosten door defecte panelen daalt, ook bij faillissement van de      fabrikant.
 • Verhoogde financierbaarheid van het project vanwege de eigen gebrek dekking.

Nadelen

 • Voorafgaand kosten maken voor de kwaliteitsinspectie.

Optie 3

Eigen gebrek dekking met Solarif-gecertificeerde panelen (Factory Risk Assessment)

Een fabrikant van zonnepanelen kan bepaalde types panelen, geproduceerd op een bepaalde fabriekslocatie, laten certificeren. Solarif Risk Management voert een fabrieksrisicobeoordeling uit gericht op een bepaalde productielijn/ locatie. De Factory Risk Assessment bestaat uit een technische kwaliteitsrisicobeoordeling en een financiële risicobeoordeling en kost € 22.000,00 per jaar. Als de uitkomst van de Factory Risk Assessment voldoet aan de vereisten van Solarif, wordt het beoordeelde type panelen gecertificeerd voor een periode van 1 jaar.

Klanten die Solarif-gecertificeerde panelen hebben gekocht (panelen die binnen de certificeringsperiode vallen) kunnen naast de Operational All Risk (OAR) verzekering een Eigen Gebrek dekking afsluiten tegen een laag vast premietarief van 0,04% per jaar.

Opmerking
Deze optie is zeer interessant voor investeerders die in meerdere projecten investeren waarbij dezelfde panelen worden gebruikt gedurende een specifieke periode. Deze optie is zeer kosteneffectief ten opzichte van kwaliteitsinspecties op batchniveau waarbij voor elk project een batchinspectie wordt uitgevoerd.

Voordelen

 • Kwaliteitsborging met betrekking tot de gekochte panelen.
 • Een laag vast premietarief van 0.04% voor eigen gebrek dekking.
 • De eigen gebrek dekking kent een limiet van € 20.000.000,00 per gebeurtenis.
 • Het risico van onverwachte kosten door defecte panelen daalt, ook bij faillissement van de fabrikant.
 • Goedkoper dan een batchinspectie wanneer de panelen bij meerdere projecten worden gebruikt.
 • Verhoogde financierbaarheid van het project vanwege de eigen gebrek dekking.

Nadelen

 • Voorafgaand kosten betalen voor een fabrieksrisicobeoordeling.

Evaluatie

Conclusie

Afhankelijk van de vereisten van de investeerder kan het de moeite waard zijn om een kwaliteitsinspectie op batchniveau of een Factory Risk Assessment uit te laten voeren. Niet alleen om premie te besparen gedurende de volledige verzekeringsperiode van 20 jaar, maar ook om de risico’s van discontinuïteit te verminderen. Panelen van een goede kwaliteit bieden extra bescherming aan uw investering en maakt investeren in zonnepanelen aanzienlijk aantrekkelijker.