PV Performance Warranty

Voor wie?
Deze verzekering kan zowel door de fabrikant van de zonnepanelen als de investeerder worden afgesloten.

Voordelen
1. Eén op één backstop van de oorspronkelijke prestatiegarantie van de leverancier
2. De financiële rating van de herverzekeraar wordt toegepast in plaats van de non-investment grade van de leverancier
3. Onderschreven op een enkel project of een projectportfolio
4. Flexibele structuur in termen van eigen risico en limieten om aan individuele vereisten te voldoen
5. Niet-opzegbaar beleid

Fabrikanten
PV Corporate Cover ondersteunt de fabrikant op de lange termijn, tot 25 jaar, in het waarborgen van de door de fabriek afgegeven vermogensgaranties. Hierdoor behoudt u de liquiditeit die nodig is om onverwacht hoge claims van performance warranties af te handelen. Door deze dekking zijn uw garanties geloofwaardig en uw liquiditeit is beschermd.

Met de marktstandaard van 20- tot 25-jarige garantie draagt u als fabrikant een aanzienlijk risico. Garantiegevers moeten hun verplichtingen nakomen en dit zeker stellen door reserveringen op te nemen. Fabrikanten nemen daarom vaak voorzieningen op in de balans, waardoor kapitaal wordt gereserveerd dat niet voor andere doeleinden kan worden ingezet. De voorzieningen dekken vaak slechts een fractie van de verplichtingen die kunnen ontstaan wanneer zich een grote garantieclaim voordoet. Het verlies wat hierdoor kan ontstaan kan de marktpositie van de fabrikant aantasten of erger nog, resulteren in een faillissement.

Blijf solvent, verzeker uw garantieverplichtingen

Met de PV Corporate Cover heeft u de liquiditeit die u nodig heeft, zelf in het geval van onverwacht hoge claims. Dit verhoogt niet alleen de mate van zekerheid voor u, als fabrikant, maar uiteindelijk ook voor die van de eindgebruiker en investeerder.

Investeerders
Met de PV Park Performance Warranty Insurance bent u als investeerder beschermt tegen de insolventie van de fabrikant die de zonnepanelen voor de zonnestroominstallatie heeft geleverd. Hevige concurrentie heeft de afgelopen jaren gezorgd voor veel insolventie bij fabrikanten. Hierdoor werden ingediende garantieclaims niet altijd vergoed, met hoge kosten tot gevolg. Verzekerde risico’s zijn: gebrekkige productie, materiële gebreken, defecten en materiaalveroudering.

Verzeker het risico van niet vergoede garantieclaims

Onze PV Performance Warranty kan dat risico afdekken. Als de fabrikant niet solvent is en de modules in aanmerking komen voor een garantieclaim, dan betaalt de verzekeraar rechtstreeks aan de eigenaar/investeerder. U kunt de PV Performance warranty afsluiten voor een nieuwe zonnestroominstallatie. Dit kan al in de financieringsfase, wat gunstig kan zijn voor de condities van de financiering.

Meer informatie/offerte
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van de PV Performance Output verzekering.