SCIOS Scope 12

SCIOS Scope 12 keuring

Je hebt een bedrijf en hebt besloten zonnepanelen op je dak te laten installeren. Er zijn veel aanbieders op de markt die zonnestroominstallaties kunnen plaatsen. Hoppa! Je hebt aanbieder gevonden die de gehele installatie voor een zeer scherpe prijs installeert. Na het aanleggen van de installatie wil je je PV panelen laten verzekeren, maar de verzekeraar keurt de installatie niet goed… Het blijkt dat de elektrische verbindingen van de installatie niet juist zijn aangelegd. Hierdoor is er een verhoogd risico op brand. En nu? Iemand uit je omgeving wijst je op een SCIOS Scope 12 keuring. Maar wat is dat eigenlijk? En had je een Scope 12 keuring moeten laten uitvoeren? Direct contact over Scope 12? Klik hier.

Wat is een Scope 12 inspectie voor zonnestroominstallaties?

Om dit soort problemen te voorkomen hebben het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar , Vereniging iKeur en Techniek Nederland de Scope 12 keuring in het leven geroepen. Door de groeiende populariteit van Zonnestroominstallaties worden veel installaties niet altijd juist aangelegd. Zo ook het voorbeeld wat hierboven beschreven staat. Elektrische onderdelen van de PV-installatie zoals kabels, connectoren en omvormers die onjuist zijn geïnstalleerd kunnen vervelende gevolgen met zich meebrengen, zoals brand. Solar Magazine maakte bekend dat in 2020 maar liefst 80% van de installaties voorheen werd afgekeurd.

Maar waarom moet ik dan een Scope 12 inspectie laten uitvoeren en geen afzonderlijke NEN1010 inspecties?

De Scope 12 inspectie wordt uitgevoerd volgens de normen en eisen van de NEN1010 en NEN3140, samen met verschillende andere punten van controle. Een SCIOS Scope 12 keuring is daarom een zeer complete keuring van de gehele zonnestroominstallatie. Zo wordt er naar het visuele aspect van de PV-installatie gekeken, maar worden er ook verschillende metingen gedaan om de installatie te inspecteren. Zo wordt er bijvoorbeeld visueel gekeken of alle tekeningen juist en aanwezig zijn, of er beschadigingen zijn en of de installatie op de juiste manier verbonden is en voldoet aan alle eisen. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gemeten of de zonnestroominstallatie beveiligd is tegen overstroom en een te hoge temperatuur. Een SCIOS Scope 12 inspectie doet meer dan alleen een momentopname en kijkt ook naar de toekomst.

De eerste bijzondere inspectie en de periodieke inspectie

De Scope 12 inspectie werkt met verschillende richtlijnen, dus twee verschillende inspecties. Maar welke inspectie moet op welk moment worden uitgevoerd?

  • De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

Wanneer er een nieuwe zonnestroominstallatie wordt opgeleverd en er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, voeren wij een eerste bijzondere inspectie uit. Deze is vooral gericht op de kwaliteit van aanleg van de PV-installatie. Hierbij wordt getoetst of de installatie voldoet aan de geldende normen en eisen van de fabrikant en verzekeraars. Voldoet daarnaast het systeem aan het veiligheidsniveau en de richtlijnen die door Scope 12 zijn vastgesteld? Beïnvloed het veiligheidsniveau eventuele andere bestaande systemen? Ook dit toetsen wij bij een EBI als onderdeel van de SCIOS Scope 12 keuring.

  • De Periodieke Inspectie (PI)

De naam zegt het eigenlijk al, hier wordt gekeken of na een bepaalde periode (meestal 5 jaar) de installatie nog steeds veilig is en verzekerbaar is. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de veiligheidsnormen. Zijn deze na de Eerste Bijzondere Inspectie nog steeds in orde?

Is een Scope 12 keuring verplicht?

Een SCIOS Scope 12 inspectie is op dit moment niet wettelijk verplicht. Maar, omdat de Scope 12 keuring het risico op brand aanzienlijk verlaagd, wordt dit door veel verzekeraars wél verplicht gesteld. Voor ons is dit alleen maar goed nieuws. Net als je auto, zou ook je zonnestroominstallatie een soort APK-keuring moeten krijgen! Direct contact over Scope 12? Klik hier. 

 

Photo by Jimmy Nilsson Masth on Unsplash

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email