Welke documentatie heb ik nodig tijdens of voor een Scope 12 inspectie?

U gaat een Scope 12 inspectie laten uitvoeren. Als SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf hebben wij een aantal documenten nodig. Zo kunnen wij de inspectie op de juiste manier uitvoeren. De volgende documenten zijn hierbij van belang:

  1. Het legplan van de panelen
  2. Het ballastplan
  3. De opstellingstekeningen van onderdelen van de zonnestroominstallatie
  4. Bij plaatsing op een dak: de verklaring of het rapport met duidelijke conclusie van het constructiebureau dat de dakconstructie het gewicht van de op het dak geplaatste onderdelen van de zonnestroominstallatie waaronder PV-panelen, montageconstructie, omvormers of schakel— en verdeelinrichtingen en de ballast kan dragen, inclusief de constructieberekeningen en het voor de berekening gebruikte ballastplan.

Deze verklaring is niet vereist wanneer:
a. Individuele woningen waarbij rijenwoningen als individuele woning worden beschouwd; of
b. De volgende situatie van toepassing is:
i. Minder dan 50 panelen; en
ii. Totale massa van alle PV-panelen op het dak is kleiner dan 1150 kg1 .

  1. Bij plaatsing op veld: de grond-mechanische berekening specifiek voor de situatie.
  2. Bij drijvende installaties: de berekening dat de installatie bestand is tegen invloeden zoals wind, ijsgang, golfslag, stroming en wisselende waterstanden.
  3. Installatiegegevens a. Tekeningen b. DC-Kabelplan (> 1 streng) c. Documentatie
1 De massa 1150 kg is een referentiewaarde. De massa van de draagconstructie, omvormers of ballast moet niet worden betrokken in de massabepaling.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email