Brandrisico bij zonnestroominstallaties

Help! Mijn verzekeraar is knettergek! Mijn pand kan niet meer verzekerd worden omdat ik er een zonnestroominstallatie op wil plaatsen.

Tegenwoordig hebben wij dit soort gesprekken steeds vaker. In de column bij Solar365 vertelde CEO Harry Wolkenfelt afgelopen week graag meer over de verzekerbaarheid van zonnestroominstallaties.

Het aantal branden waar zonnepanelen bij betrokken zijn is de afgelopen jaren toegenomen. Dat is logisch. Voor alle elektrische installaties geldt; hoe meer er zijn, des te groter de kans op brand. Door de forse toename van het aantal zonnestroominstallaties op daken neemt het brandrisico dus toe en verzekeraars maken zich daar zorgen over.

Daar komt bij kijken dat bedrijfsgebouwenverzekeringen al jaren negatieve cijfers laten zien. Dat accepteren de verzekeraars niet langer. De verzekeringsmarkt is hierdoor de laatste jaren gedraaid van een zachte markt waarin de klant bepaalt tot een harde markt waarin de verzekeraar bepaalt. Polis opzeggingen, premieverhogingen, lagere dekkingslimieten, fors hogere eigen risico’s en aanvullende technische eisen zijn slechts een paar voorbeelden van een hardere opstelling van de verzekeraar.

Waarom ziet een verzekeraar ervan af?

Het is goed om te weten dat de verzekerbaarheid van grote bedrijfspanden in zijn algemeenheid al een probleem is. Zeker in de sectoren papier, recycling en food. De aanwezigheid van brandbaar isolatiemateriaal in de dakbedekking in combinatie met een zonnestroominstallatie kan nét de druppel zijn die de verzekeraar doet besluiten om het pand niet langer te willen verzekeren. Ook moet er veel meer gekeken worden naar de bedrijfsactiviteiten in en rondom het gebouw. Soms kunnen deze activiteiten simpelweg al de reden zijn om te besluiten geen zonnestroominstallatie op het dak te plaatsen.

De oplossing ligt in de samenwerking tussen de pandeigenaar, projectontwikkelaar, installateur, verzekeraar en verzekeringsadviseur. Zo kan het brandrisico beperkt worden en zo ook de effecten op de verzekering. Van tevoren moet er worden nagedacht over de risico’s. Niet alleen de risico’s van de zonnestroominstallatie zelf, maar ook risico’s van het gebouw waarop de installatie geplaatst gaat worden.

Verrassingen voorkomen

Hoe worden de onderkende risico’s zoveel mogelijk weggenomen, zodat een zonnestroominstallatie brandveilig op een dak kan functioneren? Dit vraagstuk zal leiden tot een Plan van Aanpak. Uit dit plan moet blijken dat het brandrisico aanzienlijk afneemt door het gekozen ontwerp, de productkeuzes, passende maatregelen, vakkundig installatiewerk, grote zorgvuldigheid en gerichte inspecties, die tezamen een veilige zonnestroominstallatie waarborgen. Het is van belang dit plan vooraf met de verzekeraar te bespreken. Zo vergroot je de kans om de verzekeraar aan boord te houden, want ook na het plaatsen van de zonnepanelen wil je dat de verzekeraar het pand blijft verzekeren. Het liefst zonder dat dit tot een torenhoge premie leidt.

Ook is het verstandig om vooraf een gesprek aan te gaan met de lokale brandweer. Zij zijn dan meteen op de hoogte van de geplaatste zonnepanelen en de nieuwe situatie. Met deze kennis kunnen zij adviseren over de aanpak van brandrisico’s en eventuele maatregelen. Hun advies is gratis, vrijblijvend en altijd nuttig. Maak er gebruik van!  Mocht er toch iets misgaan, dan is de brandweer bij voorbaat geïnformeerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email