Financierbaar maken van Zonnepark Roodehaan

Zonnepark Roodehaan is een zonnestroominstallatie van 22 ha groot, met een capaciteit van 11,4 MW. Het park ligt langs de A7 in de gemeente Groningen. De 81.429 geïnstalleerde zonnepanelen; Solibro SL2 CIGS thin film, leveren lokale groene energie aan meer dan 3500 huishoudens. Het park is ontwikkeld in samenwerking met Hanergy, Solar Energy Works en Sun Projects en gekocht door Sunrock Investments. Een van de eisen voor financiering door de Rabobank was de ‘eigen gebrek dekking’ als uitbreiding op de operationele verzekering. Om deze dekking tegen het vaste lage tarief af te sluiten was certificering door Solarif Risk Management een vereiste.

Voorbeelden van een eigen gebrek zijn o.a. delaminatie van de panelen, slechte soldering en kortsluiting in de aansluitdoos. De ‘eigen gebrek dekking’ ondersteunt de fabrieksgarantie in geval van schade als gevolg van eigen gebrek. Zelfs in geval van een faillissement van de fabrikant.

 

 

Risicobeoordeling van de fabriek

Solarif Risk Management heeft gedurende twee dagen een technische risicobeoordeling uitgevoerd in de Solibro fabriek in Duitsland. Het doel van de technische risicobeoordeling was om te verifiëren of het productieproces aan de vereiste normen voldoet.

De fabrieksinspectie bestond uit de volgende controles:
➢ Verzameling van algemene informatie over de fabriek;
➢ Audit fabrieksproces en kwaliteitsinspectie;
➢ In-line productinspectie;
➢ ISO 9001/14001, OHSAS 18001 documentatie / verificatie / implementatie inspectie;
➢ EHS (Environment, Health, Safety) implementatie inspectie.

Resultaat
Tijdens de technische fabrieksinspectie werden in totaal vier minder belangrijke en vier belangrijke non-conformiteiten geïdentificeerd en gecommuniceerd met Solibro. Solibro heeft deze non-conformiteiten vervolgens naar onze tevredenheid opgelost.

Pre-shipment inspection

De pre shipment inspectie wordt uitgevoerd na de productie en voor de verzending van de panelen. Deze inspectie is uitgevoerd tijdens twee bezoeken aan de Solibro fabriek, in mei 2018 en in augustus 2018.

Tijdens het eerste bezoek hebben de inspecteurs zich gericht op:
➢ Conformiteitscontrole tussen BOM en CDF;
➢ Beoordeling van de certificaten;
➢ Een kwaliteits- en conformiteitscontrole van panelen ter plekke;
➢ Steekproefcontrole van het eindproduct ( visuele inspectie, EL test en I-V meting).

Resultaat 1e bezoek
De resultaten van de eerste technische fabrieksinspectie waren goed. Er zijn geen zonnepanelen afgekeurd.

Het tweede bezoek bestond uit:
➢ Een korte controle van het kwaliteitsbeheer (IQC, IPQC, OQC);
➢ Steekproefcontrole van het eindproduct ( visuele inspectie, EL test en I-V meting).

Resultaat 2e bezoek
De resultaten van de tweede technische fabrieksinspectie waren goed. Er zijn vijf zonnepanelen afgekeurd omdat er kleine non-conformiteiten geconstateerd werden. Drie panelen werden afgekeurd bij de visuele inspectie en twee panelen bij de EL test.

Lab tests

Naast de bezoeken aan de fabriek werden ook een aantal willekeurige monsters uit de geïnspecteerde batches gehaald voor een keuring door KIWA in Milaan. In het laboratorium van KIWA werden de volgende testen uitgevoerd:

➢ Low irradiance test (Resultaat = Geslaagd)
Het doel van deze test was om te bepalen hoe de elektrische prestaties van het paneel waren bij een belasting van 25 °  C en een instraling van 200W/m2. Het resultaat kwam overeen met een gemiddeld relatief rendement van 96%.

➢ Materials Creep test (Resultaat = Geslaagd)
Het doel van de Material Creep test was om te valideren of de materialen gebruikt in de panelen een wijziging laten zien als gevolg van hoge temperaturen. De Solibro dunne film panelen werden bevestigd overeenkomstig de installatiehandleiding in een klimaatkamer. De panelen werden vervolgens onderworpen aan een stresstest van 200 uur onder 105°C. Er werden geen wijzigingen geconstateerd tussen het glas aan de voor- en achterkant.

➢ EVA Gel content test (Resultaat = Geslaagd)
Het doel van de test was om het gelgehalte van de EVA te bepalen. De resultaten van de test lagen boven de standaarden (≥ 70%) wat de zonnepanelen de gewenste mechanische kwaliteit geeft die nodig is om bestand te zijn tegen hevige weersomstandigheden.

➢ PID test (Resultaat = Geslaagd)
Het doel van de PID-test was om de duurzaamheid van de dunne film zonnepanelen te checken  op de effecten van hoogspanning in een vochtige warme omgeving inclusief PID. De testresultaten waren goed. De zonnepanelen van Solibro hadden een minimale stroomdegradatie van -2,34% en -2,12%.

Resultaat Inspectie

Alle testresultaten waren goed. Dit betekent dat de zonnepanelen het keurmerk ‘Solarif Certified’ hebben gekregen. Hiermee werd voldaan aan de eisen van de geldverstrekker. Ook is de kwaliteit van de panelen gewaarborgd en de aanvullende ‘eigen gebrek dekking’ kon worden afgesloten tegen het gewenste lage tarief.