Goodwe

GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.

Location China

NO.189 Kun Lun Shan Road
Suzhou New District , Jiangsu
China

Certificate

STATUS: Currently not certified

Certified inverters 13-05-2014 till 13-05-2015

Inverter series
GW1500-SSGW4000-DT
GW2000-SSGW5000-DT
GW3000-SSGW600-DT
GW4000-SSGW4000L-DT
GW4600-SSGW5000L-DT
GW3600S-UKGW6000L-DT
GW3600S-DKGW10K-DT
GW3600-DSGW12K-DT
GW4200-DSGW15K-DT
GW4600-DSGW17K-DT
GW3600D-UKGW20K-DT
GW3600D-DKGW3648D-ES
GW5048D-ES