Scope 12 inspectie

Bedrijven staan in de startblokken voor Scope 12, de nieuwe inspectieregeling voor zonnepanelen. Door de groeiende gevaren van brand en de behoefte aan uniformiteit bij het inspecteren van PV-installaties, was er vanuit verzekeraars de noodzaak om de technische kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties te laten controleren. Niet alleen door de eigenaar zelf, maar door gecertificeerde bedrijven. Zo kunnen PV-installaties worden onderworpen aan strenge eisen.

Een ondeugdelijke installatie kan allerlei risico’s met zich meebrengen, waaronder brand. Iets wat u als PV eigenaar natuurlijk wil voorkomen. De gevolgen die het kan hebben voor uw installatie zijn immens. Naast dat hier meerdere malen Kamervragen over zijn geweest, is naar voren gekomen dat dit vaak ligt aan een slechte installatie. De regels omtrent elektrotechniek en de bouw worden verkeerd geïnterpreteerd. Zo kunnen defecte cellen of slecht aangesloten stekkers in het paneel gaan oververhitten en kan er brand ontstaan. Daarnaast is er helaas ook nog het gevaar tot elektrocutie of lekkages doordat panelen verkeerd geïnstalleerd zijn.

fire safety

Op dit moment kan iedereen zonder technische achtergrond een installateur van zonnepanelen worden. Een aantal hiervan zijn nemen de juiste regels niet goed in acht, met alle gevolgen van dien. Als er bij u als eigenaar of investeerder van een PV-installatie brand uitbreekt, kan dit zorgen voor imagoschade, vanwege de groeiende aandacht in de media. ESTG haalt in een van de artikelen over Scope 12 aan dat naast de reputatieschade, er zelfs de kans bestaat dat dit tonnen aan schade kan kosten, die mogelijk de verzekering niet uit zal keren als de installatie niet juist aangelegd is.

Brand, elektrocutie en andere risico’s willen wij allemaal voorkomen. De kwaliteit moet gewaarborgd worden en daarom is Scope 12 in het leven geroepen. Het controleren van zonnepanelen is niet verplicht. Toch is er een mogelijkheid dat verzekeraars en investeerders dit op termijn wel gaan verplichten. U kunt er samen met uw installateur in ieder geval voor zorgen dat de installaties die geplaatst worden voldoen aan de normen en richtlijnen. Zo kunt u zelf het verschil maken. In ieder geval zal de scope 12 inspectie controleren op tekeningen en documenten, de juiste aanleg van elektra, de optimale positie en hellingshoek van de PV panelen, de stroomspanning en het thermo grafisch onderzoek door middel van drones en data-analyse.

Nog niet verplicht, maar wel een noodzaak. Nu dit bij verzekeraars onder de aandacht gebracht wordt, zal het ons niks verbazen wanneer de verzekeraars dit gaan adopteren. Heeft u een scope 12 inspectie gedaan en het systeem blijkt niet goed te zijn? Mogelijk geen verzekering. Geen verzekering? Geen financiering. Solarif Insurance kan voor u de installaties verzekeren, terwijl Solarif Risk Management de inspecties kan uitvoeren die nodig zijn om de dekking te verkrijgen. Zo gaan en staan we samen voor kwaliteit en veiligheid.