Schade melden

Schade melden

U kunt uw schade melden door onderstaand formulier in te vullen. Heeft u het schadeformulier compleet ingevuld? Stuur het dan naar claims@solarif.com. 

Afhankelijk van de schade kan door de verzekeraar een schade-expert worden ingezet. Indien een expert wordt ingezet is het belangrijk dat u alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voordat de expertise heeft plaatsgevonden.

Tips schademelding

Meld uw schade zo snel mogelijk, voorzie ons van alle relevante bewijsstukken en
vraag eventuele getuigen om een getekende getuigenverklaring.

Indien u iemand aansprakelijk stelt, kunt u gebruik maken van het formulier aansprakelijkstelling.

Relevante bewijsstukken

Onderstaande bewijsstukken zijn relevant bij het melden van uw schade.

  • Aankoopnota’s
  • Reparatienota’s
  • Kopie van aangifte diefstal
  • Foto’s van de schade
  • Meetrapport
  • Offerte voor reparatie of vervanging
  • Getuigenverklaring