Technische opleverinspectie

Solarif Risk Management heeft haar services uitgebreid en onlangs de eerste opleverinspectie laten uitvoeren! Een technische opleveringsinspectie is een onafhankelijke controle op de kwaliteit van uw netgekoppelde zonnestroominstallatie. Met een technische opleveringsinspectie kunt u schade, installatiefouten en fabricagefouten detecteren. Dit biedt zekerheid en vertrouwen voor de kwaliteit van uw installatie, en daarmee ook voor de verwachte opbrengst. Kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Met een technische opleverinspectie krijgt u bevestiging dat uw zonnestroominstallatie geen defecten heeft en correct is geïnstalleerd en aangesloten.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email