Bewaak uw investering met Solarif’s Professionele Drone Inspectie

Professionele Drone Inspectie is inzetbaar tijdens alle fases van een PV-project.

Al tijdens de ontwikkelingsfase kunt u een beter inzicht krijgen in de ligging en kenmerken van het betreffende dak, terrein of perceel. Een groot voordeel is dat een drone ook toegang heeft tot moeilijk bereikbare locaties. Een zeer nauwkeurig 3D-model biedt hulp bij het ontwerp en de bouwplanning van uw zonnestroominstallatie.

Tijdens de constructiefase kunt u het bouwproces versnellen door gegenereerde data om te zetten in een 3D weergave. Door deze weergave over het bouwwerkinformatiemodel (BIM) heen te leggen kunt u vroegtijdig inspelen op afwijkingen. Daarnaast blijft u, door regelmatige inspectie, op de hoogte van de voortgang.

Tijdens de operationele fase kan drone inspectie schade en mechanische gebreken opsporen door middel van visuele en thermische (infrarood) beelden. Elk beeld wordt geanalyseerd met een geavanceerd machine learning algoritme. Elke afwijking wordt gedetecteerd, geclassificeerd en gelokaliseerd. Het vroegtijdig opsporen van schade en defecten minimaliseert inkomstenderving.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email